CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Địa chỉ: 122 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội – ĐT: 043 664 9451 - Email: media@huunghi.com.vn